Produljeni boravak

_

Produljeni boravak omogućava nastavak odgojno-obrazovnog rada nakon završetka redovitog cjelodnevnog programa, i to svakim radnim danom od 16:30 do 19 sati.

Produljeni boravak provodi se u 6 objekata Dječjeg vrtića:

 • Dječji vrtić i jaslice Cavtat
 • Dječji vrtić „Katićan” Čilipi
 • Dječje jaslice „Frano Supilo“ Čilipi
 • Dječji vrtić i jaslice Gruda
 • Dječji vrtić Gruda 1 – izdvojeni objekt Dječjeg vrtića i jaslica Gruda
 • Dječji vrtić Pridvorje – izdvojeni objekt Dječjeg vrtića i jaslica Gruda

Usluga produljenog boravka besplatna je za sve korisnike i uključuje sve elemente odgojno – obrazovnog rada redovnog cjelodnovnog programa. U navedenom boravku djeca će, uz njegu i brigu, provoditi vrijeme u aktivnostima koje potiču njihov cjeloviti razvoj. Program se kontinuirano prilagođava potrebama i interesima djece kao i njihovoj dobi. U program produljenog boravka vrtića planira se uključiti 60-ero djece.

U redovitom cjelodnevnom programu, pa tako i u produljenom boravku odgojno-obrazovni rad ima za cilj:

 • zadovoljiti osnovne djetetove potrebe uz poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stila učenja djeteta
 • omogućiti cjelovit razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala
 • oblikovati djetetovu osobnosti u smislu jačanja pozitivne slike o sebi, uočavanja i prihvaćanja međusobnih različitosti te usvajanja osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada
 • poticati i razvijati proces stjecanja socijalnih vještina, te znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj
 • poticati i razvijati izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo
 • poticati i razvijati stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredine koja uključuje materijalne i socijalne uvjete
 • u realizaciju programa uključiti roditelje kao aktivne sudionike

Za uključivanje djece u produljeni boravak, molimo roditelje da ispune obrazac „PLAN POTREBA RODITELJA ZA PROMJENOM RADNOG VREMENA VRTIĆA“ i “POTVRDA O RADNOM VREMENU ZAPOSLENIKA” koji se nalaze u Kutku za roditelje.