Produljeni boravak subotom

_

Produljeni boravak subotom provodi se svake subote od 06:30 do 16:30 sati na lokaciji Dječji vrtić i jaslice Cavtat.

Usluga produljenog boravka subotom besplatna je za sve korisnike i uključuje sve elemente odgojno – obrazovnog rada redovnog cjelodnovnog programa. U navedenom boravku djeca će, uz njegu i brigu, provoditi vrijeme u aktivnostima koje potiču njihov cjeloviti razvoj. Program se kontinuirano prilagođava potrebama i interesima djece kao i njihovoj dobi. U program produljenog boravka subotom planira se uključiti 50-ero djece.

U redovitom cjelodnevnom programu, pa tako i u produljenom boravku subotom odgojno-obrazovni rad ima za cilj:

  • zadovoljiti osnovne djetetove potrebe uz poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stila učenja djeteta
  • omogućiti cjelovit razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala
  • oblikovati djetetovu osobnosti u smislu jačanja pozitivne slike o sebi, uočavanja i prihvaćanja međusobnih različitosti te usvajanja osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada
  • poticati i razvijati proces stjecanja socijalnih vještina, te znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj
  • poticati i razvijati izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo
  • poticati i razvijati stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredine koja uključuje materijalne i socijalne uvjete
  • u realizaciju programa uključiti roditelje kao aktivne sudionike