Zapošljavanje

_

Radi omogućavanja provođenja usluga produljenog i smjenskog rada te rada s djecom s teškoćama u razvoju, kao i pružanja stručno-razvojne podrške, kroz projekt će se zaposliti dodatno stručno i tehničko osoblje:

  • odgojitelji
  • stručni suradnici (psiholog, pedagog, edukator rehabilitator, logoped)
  • spremačice
  • administrativno osoblje (voditelj projekta)

Za provođenje projektnih aktivnosti, ukupno se planira zaposliti 30 odgojitelja i stručnih suradnika te 7 spremačica.