Senzorna soba

_

Senzorna soba i nabava opreme

U svrhu rada odgojitelja i stručnog tima s djecom s teškoćama u razvoju, nabavit će se didaktička oprema i elementi za rehabilitaciju te kreirati senzorna soba.

Senzorna soba je prostorija opremljena s elementima koji djetetu s razvojnim odstupanjem pruža multisenzornu stimulaciju ili reducira senzorne podražaje, nudeći mu mnoštvo višeosjetilnih podražaja – boje, mirisi, vibracije, zvukovi i mnoge druge. Ovako opremljen prostor pruža djetetu sigurno okruženje za opuštanje te poticaje na interakciju s okolinom. Prostor je organiziran tako da nudi djetetu mnoštvo prilika za stjecanje različitih senzornih iskustava, razvoj vještina te potiče aktivno istraživanje okoline. Terapeut planira kako će koristiti pojedini element te prilagođava aktivnosti ovisno o sposobnostima i potrebama djeteta. Zahvaljujući tome, dijete je spremnije učiti tako da terapeut može iskoristiti situaciju u senzornoj sobi za rad na edukacijsko-rehabilitacijskim ciljevima kao što su usvajanje boja, brojanje, koordinacija ruku, suradnja u igri i mnogi drugi.
Prostor senzorne sobe jednako se koristi u svrhu smirivanja djeteta te stvaranja osjećaja sigurnosti te poticanja učenja, socijalne interakcije i smanjivanju nepoželjnih ponašanja što dovodi do konačnog cilja senzorne sobe – poboljšanja kvalitete života djeteta. Ovako opremljen prostor omogućuje djetetu koje zbog odstupanja u razvoju ne može slobodno istraživati, da u sigurnom i zaštićenom okruženju uči i stječe iskustva.
Senzorna stimulacija svih osjetila može se jednostavno kontrolirati; može se povećavati ili umanjivati, može se usredotočiti na jedan osjetilni sustav ili se istodobno može raditi na dva ili više osjetilnih sustava. Terapeut može koristiti različite aktivnosti koje djetetu predstavljaju izazov, ali koje i dalje može uspješno svladati. Aktivnosti se biraju kako bi odgovarale individualnim potrebama svakog djeteta. To mogu biti zabavna i opuštajuća istraživanja senzorne sobe u kojima se djetetu daje autonomija odabira aktivnosti ili može biti pristup u kojem je senzorna soba alat za postizanje specifičnih i mjerljivih edukacijsko-rehabilitacijskih ciljeva.

Dobrobiti senzorne sobe:

 • kod djeteta stvaraju osjećaj sigurnosti i smiruju ga
 • potiču dijete na učenje
 • pospješuje koncentraciju
 • unaprjeđuju komunikacijske vještine
 • sprječavaju česte i nagle promjene raspoloženja te nepoželjna ponašanja
 • poboljšavaju kvalitetu života djece s razvojnim odstupanjima
 • poboljšavaju samokontrolu

Terapeutski rad u senzornoj sobi najviše može pomoći djeci s:

 • poremećajem senzorne integracije
 • poremećajem iz spektra autizma
 • odstupanjima u razvoju komunikacijskih i socijalnih vještina
 • ADHD-om
 • poremećajima pažnje i koncentracije
 • motoričkim teškoćama
 • intelektualnim poteškoćama
 • slabovidnosti i nagluhosti
 • višestrukim oštećenjima

Pored opreme za senzornu sobu, nabavit će se i sportska oprema za provedbu tjelesnog programa u svih 6 vrtićkih objekata te rekviziti za provedbu glazbeno-scenskog programa te druga oprema.

Ukupna vrijednost nabavljene opreme iznosi 227.596,00 kn.